De Meevaart is open!

Het is duidelijk dat toen stadsdeel Oost in september 2010 het visiedocument de Meevaart publiceerde dat zij een andere visie had dan nu. Men wordt meegenomen in een vreemd kinderlijke wereld van een tekstschrijver die duidelijk te vaak Alice in Wonderland had gelezen, en het verhaal had aangekleed met plaatjes van euforische mensen die verder absoluut niets met de Indische Buurt te maken hadden.

Ondertussen werkte het stadsdeel aan het Kadernota Versterking Sociaal Domein. Hierin werd onder anderen gesproken over meer ruimte geven aan buurtbewoners om hun eigen ambities te realiseren. In het verlengde daarvan heeft in augustus een delegatie uit de Indische Buurt zich aangediend bij het stadsdeel met een indrukwekkend verzoek; het beheer van de Meevaart volledig onder bewoners te laten vallen. Na veel presentaties en overleg wilde het stadsdeel stapsgewijs meegaan in het voorstel. De Meevaart Ontwikkelgroep is toen in het leven geroepen en zijn de buurtbewoners sindsdien stapsgewijs dichter bij hun ambitie gekomen.

Zaterdag 4 februari 2012 was dan ook een bijzondere dag voor de Indische Buurt. Na een enorme investering in tijd, creativiteit en energie werd De Meevaart officieel in gebruik genomen en de sleutel van het gebouw symbolisch overhandigd aan de buurt; een belangrijke mijlpaal en bewijs van de zelforganiserend vermogen van de Indische Buurt.

De volgende grote uitdaging is een werkbaar exploitatie en beheerssysteem te ontwikkelen waarin de ambities van de Meevaart gerealiseerd kunnen worden.

 

Bezoek de website www.meevaart.nl

13 februari 2012