>

De Vreedzame Wijk - Transvaal

"Op een Vreedzame School leren kinderen om hun mening te geven, maar ook om te vragen hoe iets zit en zich in de ander te verplaatsen." vertelt Esther van den Berg, directeur van openbare basisschool De Kraal in Amsterdam Oost. Het is fijn als ouders en andere opvoeders in de wijk een beroep doen op de kennis die kinderen aangereikt krijgen op scholen. Nu weten deze volwassenen vaak niet goed of zie iets moeten doen en hoe ze dat moeten doen. Daarom willen we de principes die op de Vreedzame School geleerd worden, uitdragen binnen de gehele Transvaalbuurt in Amsterdam Oost.

Gezamenlijk gaan verschillende partners zich sterk maken voor een Vreedzame Wijk in deze buurt. Hun voornemens hebben ze opgeschreven en vastgespijkerd op houten planeten die door de wijk reizen. Een metafoor voor de samenhangend pedagogisch klimaat waarin alle kinderen en opvoeders - of het nu professionals zijn of gewoon volwassenen - zich verantwoordelijk voelen voor het goed grootbrengen van de kinderen in de wijk. Doe jij ook mee? Adopteer een planeet!!

09 mei 2014