E-learnign / Training - Video en animatie

Met online video is een nieuw wereld open gegaan voor onderwijs en training. Lesmateriaal is 24/7 beschikbaar, reistijd en lestijd worden bespaard en ten opzichte van tekst, onthouden kijkers 30% meer informatie en ze kunnen net zo vaak kijken als ze willen waar ook ter wereld. Bovendien kan het een aanzienlijk kostenbesparing betekenen voor het hele lesprogramma. Daarom maken onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties steeds meer gebruik van online video om op een leuke, laagdrempelige manier cursisten en medewerkers kennis bij te brengen.

4 oktober 2014